A password will be e-mailed to you.

Peribahasa dari kata Akar

Bagai birah tak berakal.
kiasan terhadap orang yang loyo, dan malas pembawaannya.

Bagai mencari belalang berakar.
Perial pekerjaan yang teramat sulit.

Akal akar berpulas tak patah.
Orang yang berakal takan mudah terkalahkan dalam perdebatan.

Kian lama kian berakar.
Makin lama makin berkuasa, makin lama makin kuat posisi atau keberadaannya.

Ke atas tak berpucuk , ke bawah tak berakar, di tengah-tengah digirik kumbang.
Perial kutukan sumpah bagi yang tidak menepati janji , yaitu tidak selamat hidupnya bila melanggar janji tersebut.

Kalau pandai mencencang akar, mati lalu ke pucuknya.
Bila pemimpinnya kalah, pengikutnya akan kalah juga.

Kalau pandai mencabut akar, mati lalu ke pucuknya.
Membasmi kejahatan sampai tuntas, hingga ke akar-akarnya.

Seperti bergantung kepada akar lapuk.
Mengharapkan bantuan kepada orang yang tidak memiliki kuasa.

Setiap tunas akan tumbuh ke atas dan akar akan tumbuh ke bawah.
Sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang sudah wajar.

Tiada akar, rotan pun jadi.
Jika terpaksa, barang yang kurang baik pun dapat dipergunakan.